Na naši šoli

Plakat usmeritev

Varno s soncem 2021/22 je preventivni program za učence osnovnih šol. Na naši šoli ga izvajamo že 9 leto v petem razredu, lansko šolsko leto so v programu sodelovali vsi učenci z razredniki.

Namen programa je učence, ki se v jesenskem obdobju 2021 odpravljajo v šolo v naravi, opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Vse ostale osnovnošolce seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno.Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.

Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji glede zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

Spoštovani starši, poskrbite za dosledno zaščito otrok pred soncem.