Standardi znanja pri gospodinjstvu

Modul EKONOMIKA GOSPODINJSTVA

 • razlikuje med domom in družino,
 • našteje možne nesreče  doma, interpretira in zna uporabiti  varnostna  navodila v vsakdanjem življenju,
 • pozna in opredeli čustvene, intelektualne in socialne potrebe otrok, mladine, odraslih in starejših oseb,
 • pozna in razume fizične, socialne, čustvene in potrebe,
 • pozna in razume pomen zdravja in zdravih navad,
 • razume in interpretira pomen prehrane za zdravje,
 • obrazloži pomen osebne, družinske in javne higiene,
 • pozna vire za zadovoljevanje potreb,
 • našteje in predstavi pomen virov za zadovoljevanje potreb,
 • razumno odloča o uporabi virov,
 • razume omejenost virov in preudarno uporabo virov,
 • razume porabo kot zadovoljevanje potreb,
 • razlikuje med časom za učenje, časom za delo, prostim časom, časom za počitek in časom za praznovanja,
 • izdela načrt za izvajanje delovne naloge in ovrednoti pomen organizacije dela,
 • se seznani z različnimi načini plačevanja  in oblikami denarja  skozi pojme: kovanci, bankovci, knjižni denar, osebni račun,
 • pozna oblike denarja,
 • ve, da ima denar različne funkcije,
 • razlikuje med prihodki in odhodki,
 • pozna gotovinski in negotovinski način plačevanja,
 • izdela finančni načrt letnih stroškov (npr.: za učenčevo obutev, obleko ipd.) ter razlikuje med prihodki in odhodki,
 • ovrednoti pomen varčevanja ter razvije pogled na denar in odnos do njega.

Modul TEKSTIL IN OBLAČENJE

 • loči naravna in umetna  vlakna,
 • našteje in ovrednoti rastlinska, živalska in umetna vlakna,
 • loči vlakna s čuti: otip, vid,
 • loči tkanine s čuti: otip, vid,
 • loči osnovne tkalske vezave in jih uporablja pri izdelavi praktičnega izdelka,
 • pozna oblačila glede na namembnost,
 • pozna oblike, namembnost  in lastnosti oblačil,
 • razlikuje med oblačili za različne priložnosti,
 • utemelji pomen zdrave obutve,
 • pozna vrste in namembnost obutve glede na zdravje,
 • ovrednoti materiale za obutev,
 • zna vzdrževati obutev,
 • pozna svoje potrebe po ustreznem oblačilu,
 • zna razumno nakupovati in ovrednotiti modne nakupe,
 • določi pomen in način načrtovanja nakupov,
 • ve, da je treba nakupe načrtovati,
 • interpretira prednosti in pomanjkljivosti različnih oblik nakupov,
 • določi pomen varstva potrošnikovih pravic,
 • pozna osnovno sporočilo oglasa oziroma ga zna razbrati,
 • ovrednoti oglase in jih zna kritično sprejemati,
 • zna pretehtati potrebnost ponujenega izdelka,
 • razume pomen oznak in simbolov za nego in vzdrževanje perila,
 • pozna osnovne simbole vzdrževanja perila,
 • zna razvrstiti perilo pred pranjem glede na barvno obstojnost, tekstilno surovino in namen ter zna določiti temperaturo pralne kopeli,
 • razume oznake za vzdrževanje perila.

Modul HRANA IN PREHRANA

 • razume povezanost prehrane in zdravja,
 • ve, da je za zdravje in dobro fizično počutje pomembna zdrava prehrana,
 • pojasni pojma zdrava in uravnotežena prehrana,
 • pozna osnovne kuharske postopke,
 • zna ravnati z jedilnim in kuharskim priborom,
 • pozna osnovni pogrinjek,
 • pravilno pripravi pogrinjek za različne obroke.

Modul BIVANJE IN OKOLJE ter STANOVANJE

 • pozna in zna uporabiti čistila in čistilne pripomočke za vzdrževanje in nego stanovanja,
 • se zaveda posledic onesnaževanja okolja,
 • razume vpliv čistil na okolje.