Standardi znanja pri matematiki

 • pozna in riše geometrijske elemente z geometrijskim orodjem ter opiše odnose med njimi,
 • pozna lastnosti pravokotnika in kvadrata ter ju nariše,
 • prepozna mreži kocke in kvadra,
 • pokaže lego simetrale,
 • meri, zapiše in pretvarja (med sosednjima enotama) merske količine ter računa z njimi,
 • izmeri obseg lika,
 • določi ploščino pravokotnika in kvadrata,
 • šteje, bere, zapiše in primerja števila v množici naravnih števil do milijona,
 • pisno sešteva, odšteva, pisno množi in deli z dvomestnim številom v množici naravnih števil do milijona,
 • izračuna del od celote,
 • izračuna vrednost številskega izraza z oklepaji,
 • s premislekom reši enačbo v množici naravnih števil
 • razporedi elemente po več lastnostih in bere prikaze,
 • grafično prikaže množice in odnose med njimi,
 • reši matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.