Dragi učenci, spoštovani starši

Pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani 5. razreda v šolskem letu 2017/18.

Prvo ocenjevalno obdobje je za nami. Uspešno smo ga izpeljali in osvojili zastavljene cilje. Vztrajno bomo nadaljevali v pomladne in poletne mesece. Čaka nas veliko zanimivih dejavnosti in vsebin, ki jih bomo izvajali vzporedno z rednim poukom. V mesecu marcu bomo izvedli teoretični del kolesarskega izpita, v juniju se odpravljamo v letno šolo v naravi.

V teku šolskega leta bom na tej strani objavila novosti in obvestila učencev petega razreda.

Urniki OŠ Ivanjkovci.

Popoldanske govorilne ure bodo vsak tretji torek v mesecu ob 16.00 do 16.45. Dopoldanske govorilne ure bodo vsako sredo od 7.15 do 7.55. Sorazredničarka Karmen Krabonja ima govorilne ure v ponedeljek od 10.45 do 11.30.

Za še nujnejše informacije pokličite ali mi pišite na

sasa.veler@guest.arnes.si.

Pomembno sporočilo vsem staršem

Ocene niso pokazatelj otrokove pameti in nadarjenosti, niti otroku ne zagotavljajo dobre službe in uspeha. Ocena je samo informacija o tem, kako je učenec na neki stopnji šolanja izpolnjeval svoje naloge in s svojimi odgovori potrdil tisto, kar so učitelji vanj vložili. Pri najboljših učiteljih so ocene samo en od številnih načinov, s katerimi učenci sporočajo povratne informacije o svojem napredku.

Večini staršev je pomembno, da imajo otroci odlične ocene in petico postavljajo za cilj, ki ga je treba doseči. Pogosto se jezijo in kaznujejo otroka, če ni dobil dobre ocene. V najslabšem primeru svojega otroka pripeljejo do tega, da se začne istovetiti s svojimi ocenami in da ocene postanejo merilo, s katerim gradi predstavo o sebi. Tak otrok začne enico doživljati kot dokaz, da je neumen. A enica to ni. Enica je samo pokazatelj, da se otrok ni dovolj učil in vadil, kar pa najpogosteje nima nobene zveze z neumnostjo, ampak z nerazvitimi veščinami učenja in premalo razvitimi delovnimi navadami.

Od šole moramo pričakovati ravno to, kar je tudi njen pravi cilj: da naše otroke med procesom šolanja oblikuje v funkcionalne mlade ljudi z razvitimi vsemi tistimi kompetencami, s katerimi bodo uspešni tudi v svojem osebnem, socialnem in poklicnem življenju. Najboljši učitelji bodo ta cilj dosegli tako, da bodo pomagali vsakemu otroku ozavestiti in razvijati svoje potenciale, doseči svoj maksimum. Starše, ki se jim zdijo petice pomembnejše od tega cilja, je treba spomniti na tisti stari judovski pregovor, ki opozarja, naj bomo previdni, kaj si želimo, ker bi se nam želje lahko uresničile.

Morda bi bilo dobro na prvem sestanku na začetku šolskega leta staršem razdeliti legendarno pismo nekega singapurskega direktorja, ki je bilo namenjeno staršem pred sezono izpitov. Direktor v pismu staršem priporoča:

Dragi starši,

približuje se čas izpitov. Vem, da ste zaskrbljeni in želite, da bi vaš otrok bil uspešen. Želim, da razmislite o tem, da so med otroci, ki prihajajo na izpit, tudi bodoči umetniki, katerim matematika v življenju mogoče ne bo pomembna. Med njimi obstajajo tudi bodoči podjetniki, katerim za uspeh v poslu nista pomembni ne zgodovina ne književnost. Tudi bodoči glasbeniki so med njimi, ki kemije res nikoli ne bodo potrebovali.

Če vaš otrok dobi odlične ocene pri kontrolnih nalogah, bodite veseli, to je super. Če pa ocene ne bodo dobre, vas prosim, da zaradi njih ne spodkopavate otrokovega samozaupanja in ne zmeljete njegovega dostojanstva. Povejte mu, da je vse v redu, da ima pravico dobiti slabo oceno. Povejte mu, da gre samo za en izpit, v življenju pa ga čaka veliko pomembnejših stvari, v katerih se bo dokazoval. Recite mu, da ga imate radi in da ga ne obsojate, ne glede na to, kakšno oceno je dobil.

Prosim vas, povejte to svojim otrokom in jih spremljajte, kako bodo osvojili svet. Ne dovolite, da jim en izpit ali ena slaba ocena odvzame sanje in zanos. Na koncu jim še recite, da jim ni treba biti zdravnik ali inženir, da bi bili srečni.

S spoštovanjem,

Direktor E-asistenta

Vsak starš želi najboljše za svojega otroka. Starši, ustavite se za trenutek in razmislite o svojih prioritetah. Če svojemu otroku res želite najboljše, boste tudi sami prišli do tega, da je tisto, česar mu ne smete odvzeti, veliko pomembnejše od vseh petic na svetu.

Nasvidenje zima