Dragi učenci, spoštovani starši

Pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani 5. razreda v šolskem letu 2018/19

Pozdravljeni učenci in starši. Na spletni strani, ki jo prebirate, boste lahko spremljali delo vaših otrok v šoli.

V teku šolskega leta bom na tej strani objavila novosti in obvestila učencev petega razreda.

Urniki OŠ Ivanjkovci.

Popoldanske govorilne ure bodo vsak tretji torek v mesecu ob 16.00 do 16.45, oziroma po dogovoru z obvestili. Dopoldanske govorilne ure bodo vsak petek od 10.45 do 11.30.

Za vas sem doseglina na

sasa.veler@guest.arnes.si.

Varno na kolesu

KRATKA PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI

Razpis Varno na kolesu je namenjen učenkam in učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit (predvidoma 4. in/ali 5. razred), z določenimi aktivnostmi pa spodbuja tudi vse druge k aktivni in predvsem varni udeležbi kolesarjev v prometu.

Sodelujejo lahko vse osnovne šole v Sloveniji. Prijavijo se TUKAJ. Šole so po zaključenem prijavnem roku razporejene v regije oziroma skupine.

Naloge so razdeljene v dva obvezna sklopa in možnost izvedbe dodatne naloge. Za izvedbo dodatne naloge (1) se odloči šola individualno, izbere lahko eno izmed dveh možnih nalog.

 Celotna vsebina razpisa >>

Izdelke pregleda strokovna komisija in dodeli točke. Zmaga pripada šoli, ki prejme največ točk (osnovni in dodatne naloge skupaj). Aktivnosti razpisa se zaključijo marca 2019. V mesecu aprilu 2019 bodo sledila regijska srečanja in razglasitve regijskih finalistov s podelitvijo priznanj in nagrad. Vsi sodelujoči šolarji prejmejo praktične nagrade, ne glede na končno uvrstitev.  Regijski finalisti in zmagovalci razpisa prejmejo tudi denarne donacije.

PRVI SKLOP: »Opazujem promet«

Cilj naloge je, da se učenci seznanijo s prometom, prometnimi ureditvami oziroma natančneje opazujejo prometno infrastrukturo v svojem okolju ter predvidijo vključevanje kolesarjev v dane prometne situacije.

Končni izdelek obsega predstavitev prometnih poti v kraju oziroma na izbranem območju in analizo možnih prometnih situacij z oceno nevarnih točk za kolesarje.

DRUGI SKLOP: »VEM! za kolesarje«

Oblikovati je treba kviz s fokusom na predpisanih prometnih temah, ki bodo v pomoč pri učenju in utrjevanju prometnih vsebin. Poudarek je na temah, kot so premiki kolesarja: vožnja mimo, prehitevanje, zavijanje, razvrščanje, vključevanje kolesarjev v promet in vožnja samostojno ali v skupini.

DODATNE NALOGE

Šola izbere eno izmed dveh možnih  nalog:

 1.  NA KOLO, ZA ZDRAVO TELO

 2. VOZIM KOLO, DA OKOLJE LEPŠE BO

Cilji za osvojitev plavalnih kompetenc

CILJI PLAVALNEGA OPISMENJEVANJA:

Najpomembnejši cilj je razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

 PRAKTIČNE VSEBINE:

 • Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami,
 • vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje,
 • varno skakanje na noge v vodo,
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v plitvi vodi do stopnje drsenja,
 • ena od tehnik plavanja.
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v vodi,
 • vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno, kravl.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo,
 • obremenitveno plavanje z oblačili.
 • učenci tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo.

TEORETIČNE VSEBINE

 • Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo,
 • pravila varnosti in red na plavališču,
 • vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje.

Merila plavanja 2018

 

 

Pomembno sporočilo vsem staršem

Ocene niso pokazatelj otrokove pameti in nadarjenosti, niti otroku ne zagotavljajo dobre službe in uspeha. Ocena je samo informacija o tem, kako je učenec na neki stopnji šolanja izpolnjeval svoje naloge in s svojimi odgovori potrdil tisto, kar so učitelji vanj vložili. Pri najboljših učiteljih so ocene samo en od številnih načinov, s katerimi učenci sporočajo povratne informacije o svojem napredku.

Preberi več o Pomembno sporočilo vsem staršem