Standardi znanja pri glasbeni umetnosti

 • poje enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne pesmi iz slovenske in tuje glasbene zakladnice,
 • analitično zaznava in poimenuje tonske višine,
 • uporablja solmizacijo in tonsko abecedo,
 • ritmično izreka in ritmizira besedila,
 • glasbena in zunajglasbena doživetja izraža z gibanjem in plesom,
 • igra instrumentalne spremljave in instrumentalne skladbe,
 • pozna obravnavane glasbene oblike,
 • razlikuje med ljudsko in umetno glasbo,
 • ustvari glasbeno obliko kanon in rondo,
 • pri petju in igranju na glasbila upošteva elemente interpretacije,
 • prepozna in poimenuje izbrani repertoar slovenskih in tujih glasbenih del,
 • razlikuje vokalno, instrumentalno ter vokalno-instrumentalno glasbo,
 • razlikuje pevske glasove in sestave ter instrumentalne skupine in posamezna glasbila v instrumentalnih skupinah,
 • se orientira v grafično-slikovnem in notnem zapisu,
 • pozna glasbene ustanove in možnosti vključitve v glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem okolju,
 • vrednoti svoje delo in delo sošolcev,
 • pri delu izkaže osebno angažiranost.