SLOfit na naši šoli

S šolskim letom 2020/21 smo na naši šoli vstopili v program SLOfit šolarji.

SLOfit učenci

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – športnovzgojnega kartona (ŠVK). ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, ki je podprta z aplikacijo Moj SLOfit.

Oglejte si FITbarometer.

Prav tako smo v šolskem letu od vas staršev pridobili potrditev za vključitev vašega otroka v SLOfit. Na vaš mail ste dobili sporočilo, katero vas preusmeri na registracijo SLOfit.

Zdaj imate priložnost, da spremljate napredek vašega otroka. Rezultati, ki jih je vaš otrok beležil v prejšnjih letih je že vpisan v aplikacijo. Za razumevanje rezultatov se lahko obrnete na učitelje, ki poučujejo šport, za program izboljšave pa lahko dobite pomoč Fakultete za šport.

S tem šolskim letom vam bomo na naslednjem roditeljskem sestanku ponovno pomagali se registrirati in pokazali pot do rezultatov. Posodobitev SLOfita nam daje tudi možnost, da lahko otrokom napovemo končno telesno višino, kar bi lahko bilo zanimivo za trenerje različnih disciplin.

V naslednjem šolskem letu pripravljamo za vas meritve SLOfit za odrasle. Učitelji OŠ Ivanjkovci se izobražujemo za merilce in pripravili vam bomo zanimivo popoldne in druženje ob vaših osebnih meritvah.

SLOfit odrasli

IZDELKI UČENCEV, KI SO OBISKOVALI NRA…

https://scratch.mit.edu/projects/625662468

https://scratch.mit.edu/projects/626285327

https://scratch.mit.edu/projects/620063107

https://scratch.mit.edu/projects/617255667

https://scratch.mit.edu/projects/617256807

https://scratch.mit.edu/projects/617256084

https://scratch.mit.edu/projects/617256045

https://scratch.mit.edu/projects/609368750

https://scratch.mit.edu/projects/602706419

https://scratch.mit.edu/projects/627188395

Varno na kolesu 2021/22

Reši anketo na spletni povezavi. https://www.1ka.si/a/354861

Vpiši prevožene kilometre

Postani Ambasador trajnostne mobilnosti. Snemi dokument, ga izpolni in pošlji na sasa.veler@os-ivanjkovci.si

V šolskem letu 2021/22 se učenci in učitelji OŠ Ivanjkovci ponovno vključujemo v projekt. Skozi šolsko leto bomo načrtovali, opravljali in izvajali aktivnosti projekta, s katerim bomo pridobivali dodatno znanje o cestno prometnih predpisih, se naučili, kako reagirati v nastalih situacijah in se aktivno vključili v promet.

NAČRT AKTIVNOSTI:

 • ŽELIM POSTATI AMBASADOR POSAMEZNIK
  • Prekolesarim 50 km,
  • Pregledam kolesa in zapišem priporočila.
 • AMBASADORJI SMO VSI
  • opravljene naloge iz razpisa A in B,
  • športni dan.
 • RAZPIS A
  • spoznavam prometne znake in pravila,
  • kolo in trajnostna mobilnost.
 • RAZPIS B
  • zbiranje prekolesarjenih kilometrov,
  • rešena anketa,
  • Tour po mojih krajih.

Navodila za delo skozi celo šolsko leto

https://www.varnonakolesu.si/kaj-pocnemo-.html