UŽIVAMO V PACUGU…

LETNA ŠOLA V NARAVI

Phototastic-12_6_2015_2bc81a84-b206-4680-9171-21aa720a60f2(1)

PROGRAM LETNE ŠOLE V NARAVI vsebuje naravoslovne in družboslovne dejavnosti, rekreacijo in prosti čas.

Šola v naravi povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec pridobiva tudi preko te oblike vzgojno-izobraževalnega dela;

Učenec vzpodbuja sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih in družbenih odnosov, razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja za soočenje z življenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le teh, spodbuja pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za lastno varnost in zdravje, skrbi in spodbuja skladen telesni in duševni razvoj posameznika, zagotovi plavalno pismenost osnovnošolca, razvija odgovoren odnos do okolja in spodbuja vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja znanja).

V šolskem letu 2019/20 je poletna šola v naravi odpadla zaradi Covid-19.

MINI ŠOLA TENISA

Dragi učenci OŠ Ivanjkovci!

Našega Slika1druženja ob tenisu ne gre pozabiti. Zdrav duh v zdravem telesu. Kot vsako leto vas vabim, da se družimo na teniškem igrišču v Ivanjkovcih. Ob ponavljanju osnov teniške igre, predaji znanja na mlajše udeležence in velikega teniškega turnirja, vas vabim na popoldansko druženje na igrišču.

Tečaj tenisa bi organizirali v naslednjih dneh

  • Petek, 3. 6. 2016 od 12.30 do 15.30;
  • Petek, 17. 6. 2016 od 12.30 do 15.30;
  • Sreda, 22. 6. 2016 od 13.00 do 16.00;
  • Četrtek, 23. 6. 2016 od 13.00 do 16.00;

Vabljeni ste vsi učenci od 4. do 9. razreda.

Za tečaj tenisa potrebujete teniški lopar (ki si ga lahko izposodite v šoli), športno opremo in plastenko z vodo.

Prijave oddajte in za informacije poiščite učiteljico Sašo Veler.