Razvijanje splošnih znanj …

  • računalnik bomo uporabljali za oblikovanje in posredovanje svojih zamisli. Z multimedijsko predstavitvijo bomo raziskovali možnosti posameznega medija in spoznavali, kako je možno zamisel predstaviti in posredovati na različne načine;
  • uporabljali bomo preprost program za urejanje avtorskih in računalniških slik;
  • uporabljali bomo preprost program za urejanje avtorskih fotografij;
  • ugotavljali bomo, zakaj uporabljamo različno programsko opremo;
  • uporabljali bomo slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet;
  • ovrednotili bomo podatke na Internetu, jih dopolnili in vključitli v svojo predstavitev;
  • vključevali se bomo na razpisane natečaje.
Ivan Dvoršak
Ivan Dvoršak

Dnevi dejavnosti

Oglejte si, kaj načrtujemo.

KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI
Dan Evrope, maj 2020
Eko dan, oktober 2019
Veseli december, december 2020
Gibajmo se skupaj, september 2019
Gledališče, Hevreka, december 2019
Skrb za živali, september 2019
20 za 20, maj 2020
Kolesarjenje, zobozdravstveni pregled, april 2020
LŠN – Piran, junij 2020
Dan za zdravje, april 2020
Tradicionalni zajtrk, november 2019
Šolar na smuči, zima
Gremo na…, junij 2020
Plavanje in poletne igre v naravi, junij 2020
LŠN – Pohod, junij 2020

Print