Ali tvoje telo plava?

plavanje1Vsako leto v jesenskih mesecih izvedemo, z učenci od 1. do 4. razreda, plavalni tečaj v ormožkem bazenu.

Učenci potrebujejo kopalke, brisačo, tekoče milo, šampon in plastenko vode.

Plavalni tečaj izvajamo razredne učiteljice in socialna delavka. V času izvedbe sledimo ciljem učnega načrta za športno vzgojo za prvo in drugo triletje.

STANDARDI ZNANJA ZA PRVO TRILETJE:

  • Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 metrov (naloga za zlatega morskega konjička).
  • Pozna nevarnosti v vodi.
  • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
  • Učenec je prilagojen na vodo in preplava 15 metrov.
  • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
  • Razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa,
  • Učenci prvega razreda se prilagodijo na vodo do stopnje drsenja,
  • Učenci drugega in tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.

Izjava o varnosti plavalnega opismenjevanja

Letak-plavalna-sola-zimski1

 

 

Policist Leon

V petem razredu se vsako leto vključimo v projekt Policist Leon, s katerim otroke na primeren način opozorimo na nevarnosti, jih seznanimo s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim izognejo, predvsem pa jih želimo vzpodbuditi k pravilnemu obnašanju tako v prometu kot tudi drugje.

Projekt Policist Leon svetuje je namenjen petošolcem osnovnih šol, ki ga je pripravila policija v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo in šport, pripravljene pa so vsebine iz njihovega področja in se dotikajo naših mlajših. Predavanja, ki jih izvaja policist z mojim sodelovanjem, so podprta z delovnimi zvezki, ki jih uporabljajo tako učenci kot tudi starši.

Delovni zveleonzki so brezplačni, razdeljeni na pet tematskih sklopov: promet, pirotehnika, nasilje, kriminaliteta in kolo. Velik del programa pa zajema tudi izobraževanje o kolesarskem izpitu, ki ga učenci opravljajo v petem razredu.

Hvala staršem za sodelovanje.

Zdrav duh v zdravem telesu…

MINI ŠOLA TENISA!

Dragi učenci OŠ Ivanjkovci!

Našega druženja ob tenisu ne gre pozabiti. Kot vsako leto vas vabim, da se tudi v letošnjem šolskem letu pridružite Mini šoli tenisa, ki jo bomo izvedli v sklopu interesntenise dejavnosti v pomladnih mesecih tega leta. Družili se bomo na teniškem igrišču v Ivanjkovcih in …

Razvijali bomo vztrajnost, borbenost, koordinacijo gibanja celega telesa, hitrost in orientacijo na igrišču, spoštovanje nasprotnika in pravil.

Dejavnosti bodo zajemale vadbo osnovne teniške motorike z elementi športnih iger z žogo ter učenje osnovnih teniških udarcev ter vadbo osnovne in specialne motorike.

Pravila teniške igre bomo spoznavali ob različnih igrah, ki so v povezavi z motoriko in teniško tehniko. Urili bomo pravilnost izvajanja servisa in utrjevali bomo osnovne udarce, (forhand, backhand, servis) katerim bomo dodajali razne rotacije. V tem programu bodo otroci natančno spoznali teniško igro, teniški način življenja in teniška pravila. Otroci bodo zaigrali teniško igro oz. prijateljsko tekmo. Organizirali bomo teniški turnir med udeleženci in podelili diplome.

Za tečaj tenisa boste potrebovali teniški lopar (ki si ga lahko izposodite v šoli), športno opremo in plastenko z vodo.

Pridite…