Ali tvoje telo plava?

plavanje1Vsako leto v jesenskih mesecih izvedemo, z učenci od 1. do 4. razreda, plavalni tečaj v ormožkem bazenu.

Učenci potrebujejo kopalke, brisačo, tekoče milo, šampon in plastenko vode.

Plavalni tečaj izvajamo razredne učiteljice in socialna delavka. V času izvedbe sledimo ciljem učnega načrta za športno vzgojo za prvo in drugo triletje.

STANDARDI ZNANJA ZA PRVO TRILETJE:

  • Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 metrov (naloga za zlatega morskega konjička).
  • Pozna nevarnosti v vodi.
  • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
  • Učenec je prilagojen na vodo in preplava 15 metrov.
  • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
  • Razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa,
  • Učenci prvega razreda se prilagodijo na vodo do stopnje drsenja,
  • Učenci drugega in tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.

Izjava o varnosti plavalnega opismenjevanja

Letak-plavalna-sola-zimski1

 

 

Policist Leon

V petem razredu se vsako leto vključimo v projekt Policist Leon, s katerim otroke na primeren način opozorimo na nevarnosti, jih seznanimo s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim izognejo, predvsem pa jih želimo vzpodbuditi k pravilnemu obnašanju tako v prometu kot tudi drugje.

Projekt Policist Leon svetuje je namenjen petošolcem osnovnih šol, ki ga je pripravila policija v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo in šport, pripravljene pa so vsebine iz njihovega področja in se dotikajo naših mlajših. Predavanja, ki jih izvaja policist z mojim sodelovanjem, so podprta z delovnimi zvezki, ki jih uporabljajo tako učenci kot tudi starši.

Delovni zveleonzki so brezplačni, razdeljeni na pet tematskih sklopov: promet, pirotehnika, nasilje, kriminaliteta in kolo. Velik del programa pa zajema tudi izobraževanje o kolesarskem izpitu, ki ga učenci opravljajo v petem razredu.

Hvala staršem za sodelovanje.