MINI ŠOLA TENISA

Dragi učenci OŠ Ivanjkovci!

Našega Slika1druženja ob tenisu ne gre pozabiti. Zdrav duh v zdravem telesu. Kot vsako leto vas vabim, da se družimo na teniškem igrišču v Ivanjkovcih. Ob ponavljanju osnov teniške igre, predaji znanja na mlajše udeležence in velikega teniškega turnirja, vas vabim na popoldansko druženje na igrišču.

Tečaj tenisa bi organizirali v naslednjih dneh

 • Petek, 3. 6. 2016 od 12.30 do 15.30;
 • Petek, 17. 6. 2016 od 12.30 do 15.30;
 • Sreda, 22. 6. 2016 od 13.00 do 16.00;
 • Četrtek, 23. 6. 2016 od 13.00 do 16.00;

Vabljeni ste vsi učenci od 4. do 9. razreda.

Za tečaj tenisa potrebujete teniški lopar (ki si ga lahko izposodite v šoli), športno opremo in plastenko z vodo.

Prijave oddajte in za informacije poiščite učiteljico Sašo Veler.

Ali tvoje telo plava?

plavanje1Vsako leto v jesenskih mesecih izvedemo, z učenci od 1. do 4. razreda, plavalni tečaj v ormožkem bazenu.

Učenci potrebujejo kopalke, brisačo, tekoče milo, šampon in plastenko vode.

Plavalni tečaj izvajamo razredne učiteljice in socialna delavka. V času izvedbe sledimo ciljem učnega načrta za športno vzgojo za prvo in drugo triletje.

STANDARDI ZNANJA ZA PRVO TRILETJE:

 • Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 metrov (naloga za zlatega morskega konjička).
 • Pozna nevarnosti v vodi.
 • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
 • Učenec je prilagojen na vodo in preplava 15 metrov.
 • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
 • Razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa,
 • Učenci prvega razreda se prilagodijo na vodo do stopnje drsenja,
 • Učenci drugega in tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.

Izjava o varnosti plavalnega opismenjevanja

Letak-plavalna-sola-zimski1