Varno na kolesu

Regijsko srečanje šol v projektu Varno na kolesu v Ivanjkovcih

KOLESARSKI PODVIGI UČENCEV 5. RAZREDA

Igrajte se kviz, ki smo ga pripravili

Razpis Varno na kolesu je namenjen učenkam in učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit (predvidoma 4. in/ali 5. razred), z določenimi aktivnostmi pa spodbuja tudi vse druge k aktivni in predvsem varni udeležbi kolesarjev v prometu.

Sodelujejo lahko vse osnovne šole v Sloveniji. Prijavijo se TUKAJ. Šole so po zaključenem prijavnem roku razporejene v regije oziroma skupine.

Naloge so razdeljene v dva obvezna sklopa in možnost izvedbe dodatne naloge. Za izvedbo dodatne naloge (1) se odloči šola individualno, izbere lahko eno izmed dveh možnih nalog.

 Celotna vsebina razpisa >>

Izdelke pregleda strokovna komisija in dodeli točke. Zmaga pripada šoli, ki prejme največ točk (osnovni in dodatne naloge skupaj). Aktivnosti razpisa se zaključijo marca 2019. V mesecu aprilu 2019 bodo sledila regijska srečanja in razglasitve regijskih finalistov s podelitvijo priznanj in nagrad. Vsi sodelujoči šolarji prejmejo praktične nagrade, ne glede na končno uvrstitev.  Regijski finalisti in zmagovalci razpisa prejmejo tudi denarne donacije.

PRVI SKLOP: »Opazujem promet«

Cilj naloge je, da se učenci seznanijo s prometom, prometnimi ureditvami oziroma natančneje opazujejo prometno infrastrukturo v svojem okolju ter predvidijo vključevanje kolesarjev v dane prometne situacije.

Končni izdelek obsega predstavitev prometnih poti v kraju oziroma na izbranem območju in analizo možnih prometnih situacij z oceno nevarnih točk za kolesarje.

DRUGI SKLOP: »VEM! za kolesarje«

Oblikovati je treba kviz s fokusom na predpisanih prometnih temah, ki bodo v pomoč pri učenju in utrjevanju prometnih vsebin. Poudarek je na temah, kot so premiki kolesarja: vožnja mimo, prehitevanje, zavijanje, razvrščanje, vključevanje kolesarjev v promet in vožnja samostojno ali v skupini.

DODATNE NALOGE

Šola izbere eno izmed dveh možnih  nalog:

 1.  NA KOLO, ZA ZDRAVO TELO

 2. VOZIM KOLO, DA OKOLJE LEPŠE BO

Preberi več o Varno na kolesu

Cilji za osvojitev plavalnih kompetenc

CILJI PLAVALNEGA OPISMENJEVANJA:

Najpomembnejši cilj je razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

 PRAKTIČNE VSEBINE:

 • Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami,
 • vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje,
 • varno skakanje na noge v vodo,
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v plitvi vodi do stopnje drsenja,
 • ena od tehnik plavanja.
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v vodi,
 • vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno, kravl.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo,
 • obremenitveno plavanje z oblačili.
 • učenci tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo.

TEORETIČNE VSEBINE

 • Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo,
 • pravila varnosti in red na plavališču,
 • vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje.

Merila plavanja 2018

 

 

GREMO PEŠ

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI

V kraju Ivanjkovci, na naši šoli, beležimo sedmo leto in prehojenih 15.000 km poti od doma do naše šole in nazaj. Na naše nove podvige, se na željo otrok, letos podajamo dvakrat in sicer od 16. do 20. septembra 2019 in še enkrat v pomladnih mesecih.  Veseli smo, da učenci vidijo priložnost za druženje in se zavedajo pozitivnih učinkov hoje za zdravje in trajnostni razvoj.

Preberi več o GREMO PEŠ