Cilji za osvojitev plavalnih kompetenc

CILJI PLAVALNEGA OPISMENJEVANJA:

Najpomembnejši cilj je razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

 PRAKTIČNE VSEBINE:

 • Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami,
 • vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje,
 • varno skakanje na noge v vodo,
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v plitvi vodi do stopnje drsenja,
 • ena od tehnik plavanja.
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v vodi,
 • vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno, kravl.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo,
 • obremenitveno plavanje z oblačili.
 • učenci tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo.

TEORETIČNE VSEBINE

 • Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo,
 • pravila varnosti in red na plavališču,
 • vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje.

Merila plavanja 2018

 

 

Ali tvoje telo plava?

plavanje1Vsako leto v jesenskih mesecih izvedemo, z učenci od 1. do 4. razreda, plavalni tečaj v ormožkem bazenu.

Učenci potrebujejo kopalke, brisačo, tekoče milo, šampon in plastenko vode.

Plavalni tečaj izvajamo razredne učiteljice in socialna delavka. V času izvedbe sledimo ciljem učnega načrta za športno vzgojo za prvo in drugo triletje.

STANDARDI ZNANJA ZA PRVO TRILETJE:

 • Učenec je prilagojen na vodo in v izbrani tehniki preplava 25 metrov (naloga za zlatega morskega konjička).
 • Pozna nevarnosti v vodi.
 • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
 • Učenec je prilagojen na vodo in preplava 15 metrov.
 • Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.
 • Razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa,
 • Učenci prvega razreda se prilagodijo na vodo do stopnje drsenja,
 • Učenci drugega in tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.

Izjava o varnosti plavalnega opismenjevanja

Letak-plavalna-sola-zimski1