Razvijanje splošnih znanj …

  • računalnik bomo uporabljali za oblikovanje in posredovanje svojih zamisli. Z multimedijsko predstavitvijo bomo raziskovali možnosti posameznega medija in spoznavali, kako je možno zamisel predstaviti in posredovati na različne načine;
  • uporabljali bomo preprost program za urejanje avtorskih in računalniških slik;
  • uporabljali bomo preprost program za urejanje avtorskih fotografij;
  • ugotavljali bomo, zakaj uporabljamo različno programsko opremo;
  • uporabljali bomo slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet;
  • ovrednotili bomo podatke na Internetu, jih dopolnili in vključitli v svojo predstavitev;
  • vključevali se bomo na razpisane natečaje.
Ivan Dvoršak
Ivan Dvoršak