Policist Leon

V petem razredu se vsako leto vključimo v projekt Policist Leon, s katerim otroke na primeren način opozorimo na nevarnosti, jih seznanimo s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim izognejo, predvsem pa jih želimo vzpodbuditi k pravilnemu obnašanju tako v prometu kot tudi drugje.

Projekt Policist Leon svetuje je namenjen petošolcem osnovnih šol, ki ga je pripravila policija v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo in šport, pripravljene pa so vsebine iz njihovega področja in se dotikajo naših mlajših. Predavanja, ki jih izvaja policist z mojim sodelovanjem, so podprta z delovnimi zvezki, ki jih uporabljajo tako učenci kot tudi starši.

Delovni zveleonzki so brezplačni, razdeljeni na pet tematskih sklopov: promet, pirotehnika, nasilje, kriminaliteta in kolo. Velik del programa pa zajema tudi izobraževanje o kolesarskem izpitu, ki ga učenci opravljajo v petem razredu.

Hvala staršem za sodelovanje.