Cilji za osvojitev plavalnih kompetenc

CILJI PLAVALNEGA OPISMENJEVANJA:

Najpomembnejši cilj je razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.

 PRAKTIČNE VSEBINE:

 • Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami,
 • vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje,
 • varno skakanje na noge v vodo,
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v plitvi vodi do stopnje drsenja,
 • ena od tehnik plavanja.
 1. razred
 • povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v vodi,
 • vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno, kravl.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo,
 • obremenitveno plavanje z oblačili.
 • učenci tretjega razreda z eno od plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov.
 1. razred
 • vaje za varnost v vodi in tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno,
 • varno skakanje na noge in na glavo.

TEORETIČNE VSEBINE

 • Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo,
 • pravila varnosti in red na plavališču,
 • vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje.

Merila plavanja 2018