Zdrav duh v zdravem telesu…

MINI ŠOLA TENISA!

Dragi učenci OŠ Ivanjkovci!

Našega druženja ob tenisu ne gre pozabiti. Kot vsako leto vas vabim, da se tudi v letošnjem šolskem letu pridružite Mini šoli tenisa, ki jo bomo izvedli v sklopu interesntenise dejavnosti v pomladnih mesecih tega leta. Družili se bomo na teniškem igrišču v Ivanjkovcih in …

Razvijali bomo vztrajnost, borbenost, koordinacijo gibanja celega telesa, hitrost in orientacijo na igrišču, spoštovanje nasprotnika in pravil.

Dejavnosti bodo zajemale vadbo osnovne teniške motorike z elementi športnih iger z žogo ter učenje osnovnih teniških udarcev ter vadbo osnovne in specialne motorike.

Pravila teniške igre bomo spoznavali ob različnih igrah, ki so v povezavi z motoriko in teniško tehniko. Urili bomo pravilnost izvajanja servisa in utrjevali bomo osnovne udarce, (forhand, backhand, servis) katerim bomo dodajali razne rotacije. V tem programu bodo otroci natančno spoznali teniško igro, teniški način življenja in teniška pravila. Otroci bodo zaigrali teniško igro oz. prijateljsko tekmo. Organizirali bomo teniški turnir med udeleženci in podelili diplome.

Za tečaj tenisa boste potrebovali teniški lopar (ki si ga lahko izposodite v šoli), športno opremo in plastenko z vodo.

Pridite…

Razvijanje splošnih znanj …

  • računalnik bomo uporabljali za oblikovanje in posredovanje svojih zamisli. Z multimedijsko predstavitvijo bomo raziskovali možnosti posameznega medija in spoznavali, kako je možno zamisel predstaviti in posredovati na različne načine;
  • uporabljali bomo preprost program za urejanje avtorskih in računalniških slik;
  • uporabljali bomo preprost program za urejanje avtorskih fotografij;
  • ugotavljali bomo, zakaj uporabljamo različno programsko opremo;
  • uporabljali bomo slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet;
  • ovrednotili bomo podatke na Internetu, jih dopolnili in vključitli v svojo predstavitev;
  • vključevali se bomo na razpisane natečaje.
Ivan Dvoršak
Ivan Dvoršak

Dnevi dejavnosti

Oglejte si, kaj načrtujemo.

KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI
Dan Evrope, maj 2020
Eko dan, oktober 2019
Veseli december, december 2020
Gibajmo se skupaj, september 2019
Gledališče, Hevreka, december 2019
Skrb za živali, september 2019
20 za 20, maj 2020
Kolesarjenje, zobozdravstveni pregled, april 2020
LŠN – Piran, junij 2020
Dan za zdravje, april 2020
Tradicionalni zajtrk, november 2019
Šolar na smuči, zima
Gremo na…, junij 2020
Plavanje in poletne igre v naravi, junij 2020
LŠN – Pohod, junij 2020

Print