Plakat usmeritev

Varno s soncem 2019 je preventivni program za učence osnovnih šol. Na naši šoli ga izvajamo že 7 leto v petem razredu, lansko šolsko leto so v programu sodelovali vsi učenci z razredniki.

Namen programa je učence, ki se v pomladanskem obdobju 2020 odpravljajo v šolo v naravi, opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Vse ostale osnovnošolce seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno.Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.

Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji glede zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

Spoštovani starši, poskrbite za dosledno zaščito otrok pred soncem.

Varno na kolesu 2019/20

V šolskem letu 2019/20 smo se učenci in učitelji OŠ Ivanjkovci ponovno vključili v projekt Varno na kolo. Skozi celo šolsko leto smo načrtovali, opravljali in izvajali aktivnosti projekta, s katerim smo pridobivali dodatno znanje o cestno prometnih predpisih, se naučili, kako reagirati v nastalih situacijah in se aktivno vključili v promet. Razen zadnje naloge smo opravili vse dejavnosti in bili zelo uspešni pri vključenosti vseh učencev šole v kolesarjenje. Zaradi tega smo prejeli prvo nagrado in dobili brezplačen servis koles za vse učence, zaposlene in krajane OŠ Ivanjkovci. Aktivnost bomo izvedli v mesecu septembru.

Sicer pa smo se znašli na šestem mestu v izvajanju skupnih nalog in smo na rezultat izjemno ponosni.

Čestitamo vsem učencem in zaposlenim.

Oglejte si članek in intervju z ravnateljico

Saša Veler

Vsebina razpisa, poglej…

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Na naši šoli vsako leto organiziramo zimsko šolo v naravi. Udeležijo se je lahko vsi učenci šestega razreda. Že nekaj let zapored preživimo petdnevni aranžma v CŠOD Planinka na Pohorju. Vsak dan se z avtobusom odpeljemo na smučišče, kjer se učimo osnov smučanja pod strokovnim vodstvom. Popoldanske dejavnosti so usmerjene v orientacijo in tek na smučeh, poučimo se o astrologiji in peš spoznavamo Pohorje. Učenci tako pridobijo športna, naravoslovna in družboslovna znanja, socialne veščine in splošna znanja.

V šolskem letu 2019/20 je bila zimska šola v naravi predvidena v mesecu marcu in sicer od 16. 3. do 20. 3. 2020, vendar je zaradi Covid-19 odpadla.