Plakat usmeritev

Varno s soncem 2019 je preventivni program za učence osnovnih šol. Na naši šoli ga izvajamo že 7 leto v petem razredu, lansko šolsko leto so v programu sodelovali vsi učenci z razredniki.

Namen programa je učence, ki se v pomladanskem obdobju 2020 odpravljajo v šolo v naravi, opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Vse ostale osnovnošolce seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno.Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.

Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji glede zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

Spoštovani starši, poskrbite za dosledno zaščito otrok pred soncem.

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Na naši šoli vsako leto organiziramo zimsko šolo v naravi. Udeležijo se je lahko vsi učenci šestega razreda. Že nekaj let zapored preživimo petdnevni aranžma v CŠOD Planinka na Pohorju. Vsak dan se z avtobusom odpeljemo na smučišče, kjer se učimo osnov smučanja pod strokovnim vodstvom. Popoldanske dejavnosti so usmerjene v orientacijo in tek na smučeh, poučimo se o astrologiji in peš spoznavamo Pohorje. Učenci tako pridobijo športna, naravoslovna in družboslovna znanja, socialne veščine in splošna znanja.

V šolskem letu 2019/20 je zimska šola v naravi predvidena v mesecu marcu in sicer od 16. 3. do 20. 3. 2020.