MINI ŠOLA TENISA

Dragi učenci OŠ Ivanjkovci!

Našega Slika1druženja ob tenisu ne gre pozabiti. Zdrav duh v zdravem telesu. Kot vsako leto vas vabim, da se družimo na teniškem igrišču v Ivanjkovcih. Ob ponavljanju osnov teniške igre, predaji znanja na mlajše udeležence in velikega teniškega turnirja, vas vabim na popoldansko druženje na igrišču.

Tečaj tenisa bi organizirali v naslednjih dneh

  • Petek, 3. 6. 2016 od 12.30 do 15.30;
  • Petek, 17. 6. 2016 od 12.30 do 15.30;
  • Sreda, 22. 6. 2016 od 13.00 do 16.00;
  • Četrtek, 23. 6. 2016 od 13.00 do 16.00;

Vabljeni ste vsi učenci od 4. do 9. razreda.

Za tečaj tenisa potrebujete teniški lopar (ki si ga lahko izposodite v šoli), športno opremo in plastenko z vodo.

Prijave oddajte in za informacije poiščite učiteljico Sašo Veler.

Zdrav duh v zdravem telesu…

MINI ŠOLA TENISA!

Dragi učenci OŠ Ivanjkovci!

Našega druženja ob tenisu ne gre pozabiti. Kot vsako leto vas vabim, da se tudi v letošnjem šolskem letu pridružite Mini šoli tenisa, ki jo bomo izvedli v sklopu interesntenise dejavnosti v pomladnih mesecih tega leta. Družili se bomo na teniškem igrišču v Ivanjkovcih in …

Razvijali bomo vztrajnost, borbenost, koordinacijo gibanja celega telesa, hitrost in orientacijo na igrišču, spoštovanje nasprotnika in pravil.

Dejavnosti bodo zajemale vadbo osnovne teniške motorike z elementi športnih iger z žogo ter učenje osnovnih teniških udarcev ter vadbo osnovne in specialne motorike.

Pravila teniške igre bomo spoznavali ob različnih igrah, ki so v povezavi z motoriko in teniško tehniko. Urili bomo pravilnost izvajanja servisa in utrjevali bomo osnovne udarce, (forhand, backhand, servis) katerim bomo dodajali razne rotacije. V tem programu bodo otroci natančno spoznali teniško igro, teniški način življenja in teniška pravila. Otroci bodo zaigrali teniško igro oz. prijateljsko tekmo. Organizirali bomo teniški turnir med udeleženci in podelili diplome.

Za tečaj tenisa boste potrebovali teniški lopar (ki si ga lahko izposodite v šoli), športno opremo in plastenko z vodo.

Pridite…